Rabu, Mac 03, 2010

Undang-Undang Tanjung Tanah

Hari ini Pendita hendak membawa anda semua melihat sebuah manuskrip undang-undang dari Kerinchi yang dikenali sebagai Undang-Undang Tanjung Tanah. Ia adalah hasil terjemahan pakar-pakar bahasa dari University of Cambridge. Berdasarkan analisis radiocarbon ia telah wujud diantara tahun 1304-1370.

Pakar-pakar Cambridge hairan, 'How then is it possible that the Tanjung Tanah manuscript could survive for almost 700 years in a small village in the interior of Sumatra?'.

Di negara kita, kaum Kerinchi boleh ditemui di Kampung Kerinchi dekat Universiti Malaya, Hulu Langat dekat Air Terjun Sungai Congkak, Parit di Perak. Pendita mendapat tahu bahawa kaum ini sangat rahsia dengan pusaka mereka seperti ilmu persilatan dan lebih-lebih lagi ilmu harimau yang cukup terkenal itu. Mengikut cerita lama dulu, apabila tetamu Kerinchi yang memiliki ilmu harimau ini bertandang, dia akan mencari lantai yang berlubang. Supaya boleh melabuhkan 'ekor'nya yang sedikit terbonjol. Kaum Kerinchi suka kawasan bergunung-ganang. Mereka inilah yang sebenarnya Bangsa Gunung.

Bercakap tentang ilmu harimau ini, ia umumnya ada dua jenis. Iaitu: 1) Pengamal mampu bertukar harimau. Tetapi harimau ini bukannya berbentuk harimau di Zoo Negara. Ada sedikit lain. Pendita sendiri belum pernah melihatnya. 2) Pengamal mempunyai harimau jelmaan ghaib. Harimau ini adalah pusaka. Ia digunakan sebagai kenderaan dan juga menjaga keselamatan.

Pendita pernah menuntut sekerat jalan silat harimau (yang tidak berdaftar). Anehnya guru tersebut hanya menghantar wakil untuk menyampaikan disamping pemerhatian jin. Ishh..takut juga Pendita masa tu. Maklumlah budak form-five. Pendita pun ikut saja. Ada sesuatu tentang harimau tingkis, mandi di tujuh kuala sungai dan macam-macam lagi. Menarik, menakutkan. Tetapi Pendita tidaklah sampai boleh bertukar jadi harimau! Sekarang Pendita hanya sebut nama-nama tuhan. Itu sahaja.

Jikalau anda gerun, sebelum kahwin semak bakal pasangan anda dulu. Tetapi jikalau cinta mengatasi segalanya bolehlah anda menerima calon pasangan anda itu dan pasrah. Cuma Pendita berpesan. Bila dah kahwin nanti, jangan gaduh-gaduh..

Berbalik kita kepada manuskrip ini, ada disebut tentang 'mandalika'. Kita tahu Raja Mandalika meletakkan Batu Bersurat di Terengganu diantara tahun 1326-1386. Siapakah Raja Mandalika yang Islam itu? Pada waktu yang sama kita tahu Raja Melaka Parameswara dikatakan Hindu. Persoalannya, Raja Mandalika disebut didalam manuskrip dan batu bersurat pada zaman yang selari. Adakah benar Melaka itu diperintah raja Hindu atau mungkin nama seperti India tetapi Islam. Lihat diakhir manuskrip ini tercatat,'allah huwa huwa nallah'.


#####################################################################
The first page is in such a bad condition that not a single letter can
be deciphered.

Page 88:
............................................
...çri...ka...satita..........
masa wesaka //
.. ong //..// jYasta masa titi
kresnapaksa //.. // diwasa ...
pduka sri maharaja karta.........
çri gandawangça mradanamaga...
... saka....... kartabe..........

Page 89:
anugraha at..sang...kamtta
nrang pda mandalika di bumi kurinci ...
si lunjur kurinci maka ma...
ha sanapati prapatih samaga
t prabalang-balangngan disa pra...
di s..idangnga desa hallat...
hallat di desa pradesa banwa
sahaya, jangan.............

Page 90:
pda dipatinya yang surang-surang.......
barang tida... da pda dipati, dwa ta
hil sapaha dandanya // sadang
panghulunya bahawumman tYada
ya manurunni, tYada ya manurunni
pahawumman, mangada ...kah kalahi,
didanda satahil sapa-

Page 91:
ha // jaka balawannan kadwa sama
kadanda kadwa // punarapi jaka mangannakan
judi jahi, yang adu mra...
danda satahil sapaha, yang bajudi
kadanda satahil sapaha surang-
surang, gaggah rabut dirampassi malawan
mangunus karris ....... tumbak
bunuh / mati bala ...... ngaka

Page 92:
da dusun nurang dunungngan ... rati
maling manyamun dYangkatkan nurang
managih marusak rumah orang
maling rusuh cangkal b..tupa
banwakan, sanggabumikan bunuh
anaknya trenyata panjing kedalam
saparu lawan dipati yang dunungngannya
didanda dwa tahil sapaha // pu-

Page 93:
narapi jaka orang mamagat paocap
wurang dipiraknya olih orang
orang yang mamagat, didanda satahil
paha //..// punarapi barang mangubah
sukattan gantang cupak katiyan,
kundre bungkal pihayu
didanda satahi sa(pa)ha barang
manunggu orang tida tang amat

Page 94:
pda panghulunya orang yang ditunggu
mangadakan rannyah baribin didanda
satahil sapaha yang
manyuruh pwan sama dan-da kaowa, barang
mamagang orang tandang bartah...mahulukan
judi jadi sabung maling, barang
mamagang didanda satahil sa-

Page 95:
paha //..// barang orang nayik ka
rumah orang tida ya barsarru barkuwat
barsuluh, bunuh sanggabumikan
salah ta olih mamunuh
sanggabumikan oleh dipati
barampat suku, sabu suk....
xxxnuh sabusuk tida

Page 96
mamunuh //..//maling kambing maling
babi danda sapuluh mas, maling
anjing lima mas, anjing basaja,
maling anjing mawu sapuluh
mas, anjing dipati pwan sakYan
// anjing raja satahil
sapaha // maing hayam sa-

Page 97:
haya orang bagi as pulang duwa //
hayam bannwa sikur pulang tiga //
hayam kutra bagi sikur pulang lima //
hayam dipati ayam anak
cucu dipati bagi sikur pulang tujuh //
hayam raja bagi sa pulang dwa
kali tujuh // hayam banwa lima

Page 98:
kupang, hayam pulang manikal //
hayam putra tangngah tiga mas //
hayam hanak cucu dipati hayam
dipati lima mas // hayam
raja sapuluh mas // barang mangiwat
orang, da dandanya satahil
sapaha, orang pulang sarupanya //

Page 99:
jaka orang tandang bajalan basaja,
bawa minam makan lalukan // barang
sYapa orang mambawa atnya panjalak
pasunguhhi hantar tati dusun,
pakamitkan olih orang punya
dusun // maling tuwak di datas
di bawah didanda lima mas //

Page 100:
maling bubu, bubu ditimbunni padi
sipanuhnya, jaka tidak tarisi
lima mas dandanya // barang mangubah
panycawida, didanda lima tahil
sapaha // barang bahilang orang mata
karja yang purwa, sakati lima dandanya
// .. // barbu // barang sYapa ba-

Page 101 :
rbunyi dusa sangkita, danda dwa tahil
sapaha // maling tapbu dipikul
dijujung digalas, lima kupang
dandanya // jaka dimakan dipahanynya
tanamannya tanamkan, sabatang
di kiri sabatang di kanan dikapit,
diganggam sabatang di kiri

Page 102:
sabatang di kanan .. dibawa pulang
tida dusanya makan tabu itu
maling birah kaladi hubi tuba
dipahamba dwa puluh dwa lapan hari,
tida handak dipahamba, lima mas
dandanya // maling bunga sirih pinang orang
atawa sasanginya, dwa puluh dwa lapan ha-

Page 103
ri d(i)pahamba, tida handak dipahamba
lima mas dandanya // maling padi satahil
sapaha dandanya // maling hubi
bajujungngan lima kupang, yang tida bajujungngan
lima mas dandanya // maling tallur
hayam itik prapati ditumbuk
tujuh tumbuk lima tumbuk orang ma-

Page 104:
nangah-i, dwa tumbuk tuhannya mukanya
dihusap dangan tahi hayam tida tarisi
sakYan tangah tiga mas dandanya //
maling isi jarrat, anjing sikur ya piso
rawut sahalai dandanya // maling
pulut isi pulut langnga satapaiyan
dandanya, tida tarisi tangah tiga

Page 105:
mas dandanya // maling kayin, babat
bajeo distar pari rupanya,
sapuluh mas dandanya // maling basi
babajan lima mas dandanya // maling
kuraisani lima mas // maling labaja
tupang, sapuluh mas dandanya, tida
tarisi dibunuh // orang maru

Page 106:
gul si dandanya // orang maragang dwa tahil
sapaha, tida tarisi sakYan
dibunuh // maling hampangan
tuwak saparah odang sadulang biyuku
sikur, babi hutan sikur
tida tarisi sakYan sapuluh mas
dandanya // maling takalak panyali-

Page 107:
n hijuk lima kupang // panyalin
mano rutan lima mas // panyalin
hakar sapuluh mas // maling antilingngnan23
lima mas // maling pukat
jala, tangkul, pasap, tal.ay,
gitrang, lima mas dandanya, mambakar
dangau, babinama dangu paka-

Page 108:
rangan orang, babinasa talla lenay
panaleyyan nurang, hatap
dinding lantai rangau, lima mas dandanya
// punarapi jaka bahutang mas
pirak riti rancung kangca tambaga silamanya
batiga puhun // singgan
sapaha hayik mas manikal //
jaka bahutang barras padi, jawa, ja-

Page 109:
gung hanjalai, dwa tahun katiga jamba
barruk, labih dwa tahun katiga
hingganya manikal // punarapi
jaka orang mambawa parahurang, tida
disalangnya, hilang pacah binasa,
dwa mas dandanya // jaka ya disallang...
hilang ta ya pacah binasa saraga

Page 110:
nya bayir bali, jaka tida silihhi
sarupanya // tida ya ...............
liwat dari janjang, tuwak sata.....
n hayam sikur kapulangannya //
biduk pangayuh galah, kajang lantai
pulangan, itu pwan sakYaraknanya
// punarapi jaka orang

Page 111:
tuduh manuduh, tida saksinya, tida
cina tandanya, adu sabung, barang
tida handak sabung jalahkan //
penarapi jaka orang mabuk panning
salah langkah salah kata salah ka(?)-
kakappan, mambayir sapat sicara
purwa // punarapi jaka orang ba-

Page 112:
dusa sangkita hiram tallihnya,
ballum ta(ng?) suda pda da(pa)ti, dapattan
ta olih jajanang, kanna danda tamu(?)-
wan dwa kali sapaha, sapaha
ka dalam, sapaha pda jajanang
lawan dipati // dipagat olih mantri
muda di luwar hinggan tangngah tiga

Page 113:
mas tida jajanang dipati barulih
// jaka baralahhan lima mas samas parulihan
dipati // hinggan sapuluh mas
ka datas batahillan, dwa mas
parolihan dipati // punarapi pda
bannwa // pda sahaya sapuluh tangngah
tiga mas sipattanynya sapu

Page 114:
luh mas pda di(pa)ti tangngah tiga
mas pda orang peonya anak // bana
jaka ya bapungutkan hanak
nya, dipati dipanggil dahulu
bakarja pda dipati, jaka dipati kudiyan
olih bakajakan hanak
didusakan, sakYan ta bunyi-

Page 115:
nyatnya titah maharaja dra
mmasaraya // yatnya yatna sidang mahatnya
sa-isi bumi kurinci
si lunju kurinci // sasta likitang
kuja ali dipati diwaseban
di bumi palimbang di ha...
dappan paduka ari maharaja dra-

Page 116:
mmasraya //&//..// barang salah
silitnya, suwasta olih sidang mahatmya
samapta //&//
pranamya diwang çri samaleswarang
aum // pranamya çri sadiwam, trelukyadipati
stutim, nanadattru (?)

Page 117:
dretang waki tnitri satrasamuksaya
m//..// // pranammya
nama, tunduk manyambah, sirsa na(ma) kapala,
diwa nama diwata, tre nama surga
damYa pratala, dipati nama labih
dreri pada sakalliyan
nama nama banyak, dretang na

Page 118:
ma yang dikatakan, satra nama
yang satra, samuksayam nama
sarba sakalliyan // & //. //
ini saluka dipati ///
Page 119:
...............................
...............................
...............................
dangan mabuka ki(wa?)ka layang..........
mah................ maka kita baca duwa ...
m tujuh ............. juh kali si(?)
yang tujuh kali malam baca dangan
sacilas diri danga-

Page 120:
n sukacita cuci diri dan
sukacitahan hastari
kita, sahaya kita sakaliyan
sa... marabaya kita ...ranak
kita barang siyapa nayapa........
danya du...wa hini,..............
guri hanu gara 'allah huwa
huwa nallah
&//
###########################################################
Sekian.

4 ulasan:

 1. salam..
  buat penulis..adakah makna yang pemulis tahu....dan alih bahasa dalam manuskrip ini..

  BalasPadam
 2. Tuan,

  ini kali kedua teman mendengar ilmu harimau :) pertama kali 2 tahun yg lepas dr bapak sedara teman belah abah. keluarga teman asal tepi sungai perak. menurut bapak sedara teman moyang kami ada ilmu harimau. tapi teman cuma dengar2 gitu je sbb teman langsung tiada minat utk mengetahui dgn lebih lanjut.

  BalasPadam
 3. Kepada Tuan Ayoyo,

  Maaf Pendita tak perasan komen Tuan. Alih bahasa bagi manuskrip ini dibuat oleh pakar-pakar bahasa dari Universiti Cambridge dan lain-lain. Pendita dapat kesan dua perkara iaitu "Mandalika" dan "Allah" di dalam manuskrip ini. Persoalannya siapakah Mandalika yang misteri itu? Dan lagi orang-orang Melayu telah lama memeluk Islam dan inilah tulisan nenek-moyang kita yang asal.

  Sekian.

  BalasPadam
 4. Kepada Tuan paloibinmulau,

  Ya, di tebing sungai Perak terdapat beberapa perkampungan Kerinchi terutama di Parit. Ilmu harimau ini ada kaitan kukuh dengan orang-orang Kerinchi. Namun, bukan sahaja orang-orang kerinchi yang memiliki ilmu harimau ini. Di semenanjung ada pelbagai jenis ilmu harimau. Jenis yang terkenal ialah harimau pengangkutan iaitu tuannya harimau menunggang untuk ke destinasi tertentu. Jenis ini selalunya dimiliki orang-orang alim. Pendita perlu menyelidik lebih dalam perihal ilmu ini.

  Sekian.

  BalasPadam

Korban Bahasa Melayu: Kejuruteraan juga serupa....

Assalamualaikum dan Selamat Hari Raya Puasa! Sekarang dalam-dalam sibuk berhari raya walaupun sudah masuk kerja, isu besar melanda negara. I...